A/B testning

A/B testning är ett ypperligt verktyg för att öka användarvänligheten och konverteringsgraden på din hemsida. Genom att testa två olika varianter av samma sida på din webbplats för olika besökare kan en slutsats dras om vilken variant som fungerar bäst. Det är bra att ständigt arbeta med A/B testning för att garantera att din webbplats optimeras hela tiden.

Öka din konvertering med A/B testning

A/B testning är den mest kraftfulla verktyg som finns för att optimera din hemsida. Om du är osäker på vad som funkar bäst för din sida är det bäst om du testar olika varianter mot varandra. Varianten som presterat bäst blir då vinnaren. Tänk att en liten grej som till exempel byta färgen på en knapp kan förändra din hemsidas prestation!

Vi hjälper dig!

Vi kommer hjälpa dig eller ditt företag sätta igång med A/B testning. Det är viktigt att tänka på kontinuerligt A/B testning. Det är långsiktigt och målet är att hela tiden förbättra sidan. Med A/B testning krävs det tålamod. Många vill testa olika saker samtidigt men ibland är det inte så smart att göra så. Det är bäst att fokusera på en grej och sen gör ett till test efter. 

Process

Så här går processen till när du vill att vill hjälper dig med A/B testning. För oss är det otroligt viktigt att du som kund blir nöjd och därför går vi först vidare till nästa steg när du har godkänt och är nöjd. 

Er mål

Innan vi påbörjar projektet så vill vi veta så mycket information från er som möjligt. Vi vill veta vad ni har för mål, till exempel öka försäljning eller öka konverteringsgraden. Det blir lättare för oss om vi har en bild av det ni är ute efter. 

När vi har kommit överens med vad ni har för förväntningar och mål så kommer vi gå vidare med A/B testning. Vi gör ett A/B test åt gången eftersom från vår erfarenhet så är det bästa sättet för långsiktig resultat. 

Vi tar betalt för varje A/B test vi gör, så det är ett fast pris. Oftast så vill våra kunder att vi fortsätter göra A/B tester tills de får en tydlig hypotes. 

Implementation

Vi kommer använda verktyget Google Optimize för att kunna genomföra A/B testning. För att kunna gå vidare så måste vi implementera en kod till din hemsidas. 

Har du ingen data eller Google Analytics så måste vi även koppla det till din hemsida. Vi behöver kunna analysera din sida med hjälp av Google Analytics. 

Analysera data

Vi måste veta vad som behövs A/B testas. Vi behöver även ha en bra anledning till varför vi ska A/B testa just den vi valt. För att kunna veta vad och varför så måste vi analysera din hemsida. Vi kommer analysera hur dina besökare beter sig på sidan och även kolla data från Google Analytics. 

Påbörja A/B testning

Efter vi har analyserat din sida så kommer vi sätta igång med A/B testning. Men innan vi gör det måste vi bekräfta med er och ni får godkänna innan vi påbörjar testet. Oftast tar det runt 2-3 veckor för att genomföra ett A/B test och kunna se ett signifikant resultat. Det beror helt enkelt på hur mycket data din sida genererar. 

Hypotes och Rapport

Efter avslutad test, kommer vi kunna ge feedback och förslag. Vi kommer jämföra olika data, statistik, osv. Information kommer vara baserad på all information vi får från Google Optimize och Google Analytics. 

När allt är klar så kommer vi skicka ett rapport till er med olika data och förslag på förbättringar. Vi hörs!